Spamvrij.nl is niet meer

Spamvrij.nl inventariseerde in 2003 en 2004 welke Nederlandse bedrijven spam verstuurden (of dat lieten doen). Op basis van meldingen van de ontvangers van spam werd onderzocht welke bedrijven opdracht hebben gegeven, welke bedrijven daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de verzending en welke providers een faciliterende rol hebben gespeeld. Een deel van deze analyse werd gepubliceerd.

Door dat onderzoek kreeg spamvrij.nl een goed overzicht van de spam die verzonden werd door Nederlandse organisaties. Vele grote spammers die stinkend hun best deden buiten beeld te blijven konden door spamvrij.nl worden ontmaskert. De organisatie, die volledig op de inzet van vrijwilligers draaide, stak ook veel moeite in voorlichting. Dat gebeurde veelal via de website, maar ook door onze contacten met gebruikers, providers, de media en met incidentele lezingen op seminars en congressen.

Spamvrij.nl werkte uiteraard samen met de verschillende CERT's, abusedesks van providers en assisteerde waar mogelijk wetshandhavers.

Wat is spam?

Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: e-mail die ongevraagd (unsolicited) én in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden.

Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.

Contact

Voor vragen over spamvrij.nl kun je contact opnemen met Rejo Zenger.