This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

spamvrij.nl
FAQ cijfermateriaal

FAQ cijfermateriaal

Verwijzingen naar cijfermateriaal over spam.

  1. Cijfers: geen exacte antwoorden
  2. Cijfers: Omvang van het probleem
  3. Cijfers: Wat levert het een spammer op?
  4. Cijfers: Harvesting van adressen

Cijfers: geen exacte antwoorden

Hoeveel spam wordt er nu precies verzonden, hoeveel verdient een spammer nu daadwerkelijk en hoe groot is de schade die door spam wordt veroorzaakt? Wij kunnen u helaas niet van exacte antwoorden voorzien. Welke kunnen we een overzicht van pagina's geven waarin een en ander wordt becijferd.

Uit de verschillende statistieken van de omvang van het spamprobleem komen sterk wisselende cijfers, maar ze wijzen over het algemeen dezelfde kant op. Of nu 70% of 80% van alle e-mails spam is, maakt in feite niet eens heel veel meer uit: het is gigantisch veel en - belangrijker - simpelweg té ½veel. De gelinkte pagina's geven een indruk van het probleem.

  1. Cijfers over de omvang van het probleem
  2. Wat levert het een spammer op?
  3. Harvesting van adressen

Let op! De frequently asked questions op deze website worden niet langer updated!

Cijfers: Omvang van het probleem

BIT: Number of spams per 1000 messages
De provider BIT registreert sinds half april 2004 hoeveel spam naar haar netwerk wordt verstuurd. BIT doet dit op basis van spamfilters. Begin mei 2004 toonden hun grafieken aan dat meer dan 80% van alle e-mail die zij te verwerken krijgt, spam is.

Paul Wouters: My personal spam statistics 1997-2003
Paul Wouters verzamelt de spam die hij op een account van zijn provider en op zijn eigen domein ontvangt al sinds 1997. Op zijn website is daar een grafische weergave van terug te vinden - en die is schrikbarend. De toename van de hoeveelheid spam per maand en per jaar spreekt voor zich.

HiWAAY: Summary mx1/mx2.hiwaay.net
HiWAAY, een Amerikaanse provider uit Alabama met 20.000 inbellende klanten en enkele duizenden zakelijke klanten, houdt grafieken bij van de gefilterde e-mail en de spam die haar mailservers verwerken. Op deze pagina is in de onderste grafiek duidelijk een toename te zien van de spam. Uit de grafieken wordt duidelijk dat begin mei 2004 zeker 90% van alle e-mail als spam wordt aangemerkt - per minuut worden er dus 200 normale e-mails en 2.000 spams verwerkt!

PINE: Spam Statistieken
De Nederlandse provider PINE heeft op deze pagina grafieken staan die aangeven welke deel van het totale volume van e-mail wordt aangemerkt als spam. Zoals uit de grafieken blijkt, wordt tussen de 60 tot 80% van alle e-mail die haar servers passeert als spam aangemerkt.

TESP: Total UBE rate
Sinds begin 2000 houdt TESP statistieken bij over de hoeveelheid spam die binnenkomt op de accounts van twee kleine domeinnamen. In januari 2000 werden er op de twee domeinen rond de zes spams per dag ontvangen, in mei 2004 is dat aantal opgelopen tot gemiddeld 1800 per dag.

Brightmail: spam stats
Brightmail levert anti-spamfilters. Van de spam die zij voor derden filtert, zet zij statistieken online. Op de genoemde pagina is onder meer een overzicht over het afgelopen jaar te zien. De trend is duidelijk: ook hier een is een duidelijke stijging van de hoeveelheid als spam aangemerkte e-mails zichtbaar. In april 2004 werd 64% van de door Brightmail gefilterde e-mail aangemerkt als spam. Dat betekent dat 96 miljard spams en slechts 54 miljard normale e-mails Brightmails filters zijn gepasseerd.

Let op! De frequently asked questions op deze website worden niet langer updated!

Cijfers: Wat levert het een spammer op?

Jack Hitt: Confessions of a Spam King (zonder registratie: mirror)
In dit artikel beschrijft Hitt enkele details van de werkwijze van de spammer Richard Colbert. Colbert legt uit hoe weinig het hem kost om 100.000 spams te versturen, en wat hij daarmee verkoopt. "I might get 100 responses from 100,000 e-mails," Colbert says. He would write back personally to those, asking for the text of the ad they wanted to spam out and relaying his pricing structure: $300 to send out 100,000 messages or $900 for a million. From the 100 people who would agree to hear his personal pitch, he would usually land between two and five contracts." [...] But even after the bubble burst, spam was handsomely profitable. "I cleared $130,000 in 10 months," Colbert says, "the best money I've ever made."

Bill Husted, Ann Hardie: Spam wars play out across Internet (zonder registratie: mirror)
Bill Husted, Ann Hardie: Spam wars play out across Internet (mirror) Over spammer Flo Fox. Anyone with a little technical know-how and $1,000 for a computer and some e-mail addresses can become a spammer -- and with jobs hard to come by, many do. [...] The company bought supplements [for penis enlargement] for $2.50 per bottle, then marketed them through spam and other media for $59.95. [...] Fox then taps into her list of 40 million e-mail addresses [...] for possible targets. She is paid based on how many prospective buyers she delivers to the marketer. Until recently she made a good living spamming, she says, pulling in $4,000 in a good week, $2,000 in a slow week. Some weeks produce no income.

Rejo Zenger: Ober, de waarheid voor twee!
In een gesprek vertelt een spammer zijn kant van het verhaal. Praktisch alles komt aan bod: zijn motivatie, hoe hij de spam verstuurt en de website host, de kwaliteit van zijn adressenbestanden en wat hij aan zijn activiteiten verdient. Binnen drie maanden na zijn eerste spamrun ontdekt de spammer send-safe.com. Via die website kan hij tegen betaling op een eenvoudige manier zijn spam via open proxies versturen. Voor USD 50 exclusief BTW koopt hij zijn eerste 400.000 credits. Omdat er een speciale actie loopt, verdubbelt send-safe.com de credits en kan hij voor 50 dollar maar liefst 800.000 mails versturen.

Brian McWilliams: Swollen Orders Show Spam's Allure
De slechte beveiliging van de website van een spam gaf antwoord op de vraag: wie koopt er nu van spammers? An order log left exposed at one of Amazing Internet Products' websites revealed that, over a four-week period, some 6,000 people responded to e-mail ads and placed orders for the company's Pinacle herbal supplement. Most customers ordered two bottles of the pills at a price of $50 per bottle. [...] Amazing Internet pays a supplier around $5 per bottle of pills, and gives affiliates who send spam on its behalf about $10 per order, said the former associate. That leaves plenty of room for a tidy profit in the low-overhead spam business.

Let op! De frequently asked questions op deze website worden niet langer updated!

Cijfers: Harvesting van adressen

Rejo Zenger: What you get when you buy a spam cd
In Nederland wordt met enige regelmaat spam verstuurd waarin CDs met daarop miljoenen e-mailadressen worden geadverteerd. Voor kleinere spammers is de aankoop van een dergelijke CD een van de manieren om aan e-mailadressen te komen. When all addresses with an invalid domain or syntax, all administrative role accounts and all the duplicates are removed, only 56.55% of all address remain. That does not imply one will end up with 6,218,344 working addresses. Email to a significant number of these accounts will probably bounce due to a variety of reasons - most likely: mailbox does no longer exist.

CDT: Why Am I Getting All This Spam?
In de tweede helft van 2002 onderzocht het Center for Democracy & Technology waar spammers adresbestanden vandaan haalden. The vast majority of the spam we received -- over 97% of it -- was delivered to addresses that had been posted on the public Web. [...] But none of the addresses that were obscured, whether in "human-readable" or "HTML-obscured" form, received a single piece of spam, leading us to conclude that e-mail address "harvesters" are not presently capable of collecting such addresses. While this may change as time passes and technology develops, for the time being it appears that obscuring an e-mail address is an effective means of avoiding spam.

Let op! De frequently asked questions op deze website worden niet langer updated!

http://www.spamvrij.nl
Gegenereerd op: 2014-07-31 17:30